Tanuljuk meg a hónapok neveit spanyolul!

Spanyol hónapok! Tanuld meg online mind a tizenkettő spanyol hónapot!


Leírás: Szeretnél spanyolul tanulni? Spanyolozz most velünk online! Tanuljuk meg először a hónapok neveit spanyolul! Enereo - január, febrero - február, marzo - március, abril - április, mayo - május, junio - június, julio - július, agosto - augusztus, septiembre - szeptember, octubre - október, noviembre - november, diciembre - december.